Referencje
Klientów

 Odkryj, dlaczego nasi klienci wybierają Geoprzem, i przekonaj się, jak możemy sprostać wszystkim Twoim oczekiwaniom.

Inżynieria lepszego jutra

Referencje naszych Klientów

Aby przeczytać wybraną referencję wystarczy kliknąć na jej miniaturę. 

Energopol-Swoszowice-1

Energopol

"Rekomenduję firmę GEOPRZEM jako solidną, wiarygodną, w pełni przystosowaną do kompleksowego wykonania obsługi kontaktu. Doświadczenie pracowników oraz potencjał organizacyjny i techniczny gwarantują wysoki poziom wykonania usługi."

BUDIMEX-Tramwaj

Budimex

"Zlecone prace zostały wykonane z dużą dokładnością, starannością, z zachowaniem terminów umownych, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi standardami, Firma wykazała się dużym doświadczeniem, dysponuje wykfalifikowana kadra pracowniczą oraz odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym, gwarantując wysoki poziom wykonania usługi."

trasko-inwest

"Doświadczenie oraz potencjał techniczny i ogranizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką geodecyjną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonym harmonogramem terminie."

trakcja

"Polecamy firmę Geoprzem jako kompetentnego i doswiadczonego PArtnera przy realizacji kompleksowej obłsugi geodezyjnej inwestycji.

sbb energy

"Powierzone prace zostały wykonane należycie, zgodnie z zakresem zapisanym w przedmiocie umowy oraz zgodnie ze sztuką geodezyjną."

PNUiK KRaków

"Rekomenduję firmę Geoprzem jako solidną, wiarygodną, w pełni przystosowaną do kompleksowego wykonywania usługi kontraktu. Doświadczenie pracowników oraz potencjał organizacyjny i techniczny gwarantują wysoki poziom wykonania usługi."

Multiconsult-CPK-Sieradz

Multiconsult

"Mając na uwadze przebieg współpracy, możemy stwierdzić, że firma Geoprzem to rzetelny i kompetentny partner do realizacji trudnych i wymagających projektów. Rekomenduję firmę Geoprzem jak solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania obsługi kontraktu."

budimex

Mając na uwadze przebieg współpracy możemy stwierdzić, że firma Geoprzem to rzetelny i kompetentny partner do realizacji trudnych i wymagających projektów.

PNUiK KRaków

"Rekomenduję Geoprzem jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonania obsługi kontraktu. Doświadczenie pracowników oraz potencjał organizacyjny i techniczny gwarantują wysoki poziom wykonania usługi"

Budimex

"Doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką geodezyjną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonym harmonogramem terminie."

HiQE | IDOM

"Rekomenduję firmę Geoprzem jako solidną, wiarygodną, w pełni przystosowaną do kompleksowego wykonywania usługi kontraktu. Doświadczenie pracowników oraz potencjał organizacyjny i techniczny gwarantują wysoki poziom wykonania usługi."

budimex

Firma Geoprzem wykazała się odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym, gwarantując wysoki poziom wykonania usługi. (...) rekomendujemy tę firmę jako rzetelnego i kompetentnego partnera w realizacji trudnym i wymagających projektów."

ZUE-Chorzow-BAtory

grupa zue

"Przedmiot umowy został zrealizowany terminowo, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej (..) najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem i prawidłowo ukończony."