Geoprzem

2022 (trwające)
Budowa
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
6 km
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
Budowa

Inwestor

GDDKiA Oddział w Białymstoku

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn.

  1. Prace geodezyjne przy realizacji robót drogowych
  2. Roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie
  3. Przepusty i odwodnienie korpusu drogowego
  4. Sieci i uzbrojenie terenu
  5. Prace geodezyjne przy realizacji robót mostowych
  6. Roboty przygotowawcze
  7. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza