2020 (trwająca)
Rozbudowa
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
70 km
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
Rozbudowa

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

LOT-C Kalina-Rusiec Łódzki

 1. Wyniesienia w teren bazy projektowo-realizacyjnej (dowiązanej do osnowy państwowej), do której będą odnoszone współrzędne x, y, z zrealizowanych obiektów,
 2. Wytyczenia obiektów,
 3. Inwentaryzacja powykonawcza,
 4. Wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
 5. Prace terenowe
 6. Obsługa kontraktu polegać będzie na bieżącym realizowaniu zleceń związanych z tyczeniem robót torowych, drogowych, mostowych, budowy i przebudowy elementów sieci uzbrojenia podziemnego jak i ich bieżącej inwentaryzacji powykonawczej zarówno na potrzeby miesięcznej sprzedaży /obmiary/ jak i końcowego operatu powykonawczego.
 7. Wytyczenie i stabilizacja głównych elementów obiektów w oparciu o osnowę geodezyjną (bazę projektowo-realizacyjną).
 8. Pozyskanie przez wykonawcę we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy wraz ze współrzędnymi i reperów
 9. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do reperów.
 10. Inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów robót: częściowych, ulegających zakryciu i końcowych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu.
 11. Kontrola jakości robót
 12. Zakup i montaż tablic hektometrowych
 13. Ze względu na wielkość budowy wymaganą dokładność oraz szybki termin realizacji na potrzeby obsługi geodezyjnej wprowadzamy system pomiarowy jakim jest technologia pomiaru gps/glonass/galileo/compass
 14. pomiarów powykonawczych należy:
  • pomiar elementów infrastruktury kolejowej;
  • pomiar budynków i budowli;

pomiar  uzbrojenia  podziemnego, wykonany  w wykopie  przed zasypaniem.