Geoprzem

2017-2019
Budowa
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
44 km
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
Budowa

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 1. Kompleksowa obsługa geodezyjna
 2. Geodezyjna dokumentacja podwykonawcza:
  • Mapy sytuacyjno -wysokościowe z geodezyjną inwentaryzacją podwykonawczą
 3. Założenie kolejowej osnowy geodezyjnej
 4. Przygotowanie protokołów regulacji osi torów ( dla torów głównych i dla torów dodatkowych)
 5. Wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych kamieniami dla nieruchomości nabytych przez zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji
 6. Zakup punktów
 7. Stabilizacja w terenie
 8. Wytyczenie punktów, pomiar kontrolny , czynności terenowe , złożenie i zaklauzlowanie operatu
 9. Utrwalenie w terenie tablic hektometrowych