2023 (trwające)
Przebudowa
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
24 km
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
Przebudowa

Inwestor

ZDW Katowice
 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
  • Pomiar stanu „zero” oraz założenie osnowy
 2. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GEODEZYJNA
  • Kompleksowa obsługa geodezyjna
 3. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą

 1. WZNOWIENIE OSNOWY PAŃSTWOWEJ
 2. WYZNACZENIE GRANICY PASA DROGOWEGO
  • Wyznaczenie i stabilizacja granic pasa drogowego – świadki punktów granicznych
  • Wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych kamieniami dla nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji
   1. – zakup punktów
   2. – stabilizacja w terenie
 • -wytyczenie punktów, pomiar kontrolny, wezwanie stron postępowania, czynności terenowe, złożenie i zaklauzulowanie operatu
 1. MONTAŻ REPERTA WRAZ Z POMIAREM
 2. ODTWORZENIE PUNKTÓW OSNOWY GEODEZYJNEJ